Venue

Belle Salle Tokyo Nihoubashi
Tokyo Nihonbashi Tower
2-7-1 Nihonbashi,
Chuo-ku,
Tokyo 103-0027
Japan
Tel. 81-3-3510-9236