Dr Jie Xu

Dr Jie Xu

Deputy General Manager of Transaction Banking Department, China Minsheng Bank (Head Office)

Loading...